تماس با بابل ایمپلنت

فرم انتقادات و پیشنهادات

کلینیک مرکزی

مازندران ، بابل ، چهارراه نواب ، ابتدای شهرک کاظم بیگی(بوستان ۷) ، روبروی اداره دارائی ، ساختمان بورا ، طبقه سوم.

تلفن تماس

۰۹۱۱۳۹۱۸۸۹۸

شعبه جدید

بزودی

پست الکترونیک

info@babolimplant.com